Türkiye haberleşmede 4G’ye hazırlanıyor

Elektronik haberleşmede 4G’ye geçmeye hazırlanan Türkiye’de, bir yandan da 5G teknolojisi için Ar-Ge ve standart çalışmalarına başlanacak.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, elektronik haberleşmedeki gelişmeler yakından takip edilecek. Bu amaçla söz konusu dönemde 5G Ar-Ge ve standart çalışmalarına başlanacak. 5G mobil genişbant internet için kullanılacak elektronik haberleşme ekipmanlarının Ar-Ge çalışmaları yürütülürken 5G için uygulanacak standartların gelişmesi sürecine katılım sağlanacak.

5G standartlarının gelişimine paralel olarak uluslararası platformlardaki Ar-Ge çalışmaları yakından takip edilecek, bu çalışmalara Türkiye’nin adına katılım sağlanması teşvik edilecek.

5G elektronik haberleşme ekipmanlarının Türkiye’de de üretilmesine imkan sağlamak üzere yerli sanayinin bu alana özendirilmesi amacıyla Ar-Ge kaynakları kullandırılacak. Diğer yandan, standartlaşma-üretim avantajı ilişkisi göz önünde bulundurularak 5G’ye ilişkin standartların belirleneceği süreç yakından takip edilerek uluslararası çalışmalara katılım sağlanacak.

Ar-Ge ve standart çalışmalarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK, TSE ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışacak.

Standardı belirleyen hızlı yol alıyor

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan Yerli 4G Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi Eylemi yerli sanayinin mobil genişbant ekipmanları üretiminde kapasitesinin gelişmesine yönelik önemli bir adım olacak. 5G Ar-Ge çalışmaları da bu desteklerin devamı olarak başlatılacak.

Dünya genelinde elektronik haberleşme ekipmanlarının üreticileri teknolojik standartların belirlenmesinde önemli pay sahibi oluyor. Standartlaşma sürecinde ortaya çıkan bu ilişki firmalara üretim avantajı sağlıyor. Dolayısıyla yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarının teşviki kadar ilgili standartların gelişimi sürecinde bulunmaları da önem arz ediyor. Bu nedenle, 5G’ye ilişkin standartların gelişimi sürecinde uluslararası platform ve kuruluşlarda yürütülen standardizasyon çalışmalarına katılım sağlamaları ve katkı vermeleri hedefleniyor.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, sektördeki gelişmeler dikkate alınarak izlenecek uygulama adımları şöyle belirlendi:

– 5G konusunda AB başta olmak üzere uluslararası platformlardaki Ar-Ge çalışmaları yakından izlenecek, geliştirilen ortak araştırma projelerine Türkiye’den işletmeciler ve yerli üreticilerin katılım sağlaması teşvik edilecek.

– 4G’ye elektronik haberleşme ekipmanlarının üretimi konusunda sağlanacak teşviklerin etkisi değerlendirilerek yol haritası belirlenecek.

– 5G elektronik haberleşme ekipmanlarının yerli sanayi tarafından üretilmesine destek olacak Ar-Ge çalışmaları ilgili tarafların katılımıyla planlanacak, ihtiyaç duyulan kaynaklar tahsis edilecek.

– 5G’ye ilişkin standartların belirleneceği süreç yakından takip edilerek uluslararası çalışmalara katılım sağlanacak.

5G ihtiyacı kapıda

Dünyada 3G mobil genişbant teknolojilerinin yanında 4G de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İnternete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artış, nesnelerin interneti, haberleşme cihaz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan hız ve kapasite talebi 5G şebekelerini gündeme getirdi.

5G’ye ilişkin standartların ve tesis edilecek şebekelerin 2020 sonrası için gündeme geleceği öngörülüyor.

2019 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nda 5G sistemlerini de içeren mobil genişbant uygulamalarına yönelik tahsisin tartışılması planlanıyor.

AB ve Güney Kore arasında 5N’ye ilişkin bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 5N mobil internet teknolojisinin geliştirilmesi için çalışılacak, 5N’nin iletişim ağları ve bulut bilişim üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunulacak, bu teknolojinin getireceği avantaj ve dezavantajlar değerlendirilecek. AB bu kapsamda 2020 yılına kadar 700 milyon avro yatırım yapmayı planlıyor.

(AA)

.

Kaynak:TrtHaber

Yorum Yap