Türk sularında yeni bir deniz parazit türü saptandı

Prof. Dr. Raul Castro Romero ve Prof. Dr. Süphan Karaytuğ’un da katkıda bulunduğu araştırma yaklaşık bir yıl sürdü. Doğu Akdeniz’in Mersin kıyılarında yaşayan yüzlerce granyoz balıklarının solungaçlarında araştırma yapan Koyuncu, mikroskobik ortamda bu parazit türünün anatomik yapısını inceleyerek, bunun daha önce dünyada hiç görülmeyen bir parazit olduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren Koyuncu, daha önce görmedikleri yeni bir parazit türünü saptadı. Saptadıkları türe, Lernanthropus indefinitus n.sp. (Copepoda:Siphonostomatoida) adını veren öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmayı uluslararası bilim dergisinde yayınlayarak, bunun Doğu Akdeniz‘in Mersin kıyılarında ilk kez görüldüğünü dünyaya duyurdu. Ayrıca, belirlenen parazit türü, tüm dünyada deniz balık parazitleri sistematiğini yayınlayan World Register of Marine Species tarafından iki yıl bekletilme süresi sonrası yeni bir tür olarak kabul edildi ve bilim dünyasına sunuldu. Ocak 2015’te yaptıkları yayınlarda, Türkiye için yeni parazit türü yayınlayan öğretim üyeleri, balık parazitlerine yeni türleri kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak:TrtHaber

Yorum Yap