Su birikintilerindeki ölümcül tehlike

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Yusuf Erşahin’in Lejyoner hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen Legionella virüsüne karşı Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, su birikintilerinde oluşan bakterinin, suyla çeşitli şekillerde temas eden havaya geçerek nefes yoluyla insanlara bulaştığı ve ölümcül bir hastalığa sebep olabileceği belirtildi.
Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Yusuf Erşahin’in Lejyoner hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine Legionella virüsü hakkında açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “Bu tür elim sonuçlar, ülkemizdeki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarının tasarımının, uygulamasının, denetiminin ve işletilmesinin uzman makine mühendislerince gerçekleştirilmesinin, periyodik denetimlerinin yapım sürecinde olduğu kadar işletme sürecinde de uzman makine mühendislerince yapılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Lejyoner hastalığı, Legionella Pneumophila olarak adlandırılan bakterinin sebep olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. Bu bakterilerinin yol açtığı lejyoner hastalığının, şiddetli belirtilerle seyreden zatürree ve daha hafif tipi olan pontiac ateşi olmak üzere iki şekli vardır” denildi.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞA SEBEP OLUYOR

Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lejyoner hastalığı bakterisinin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukça zayıftır. Bakteriye maruz kalan bireylerin yalnızca yüzde 1-5’inde hastalık ortaya çıkabilir. Bireyde hastalığın ortaya çıkabilmesi için bir yatkınlık olması gerekir. Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde, etken alınsa bile çoğu kez enfeksiyon gelişmez. Hastalığın ortaya çıkması için bireyin bazı risk faktörlerini taşıyor olması gerekir. En önemli risk faktörleri, kişinin solunum yolu direncini veya genel vücut direncini zayıflatan etkilerdir. Risk faktörleri yaşlılık, sigara tiryakiliği, alkol bağımlılığı, bağışıklık sisteminin çeşitli sebeplerle baskılanmış olması, kişinin kronik bir akciğer hastalığının olması şeklinde sıralanabilir. Tasarım ve uygulama sürecinde alınacak tedbirlerle, işletme koşullarının işletme esnasında periyodik bakım ve dezenfeksiyon işlemleriyle yaşam alanı çok daraltılabilecek bir bakteri olan legionella, uzun zaman çalıştırılmayan sistemlerdeki su birikintilerinde veya çalıştırılan sistemlerde de uygun imalat yapılmadığı için oluşan durgun su birikintilerinde yaşamakta ve çoğalmaktadır. Bu tür su birikintilerinde oluşan bakteri, suyla çeşitli şekillerde temas eden havaya geçerek, nefes yoluyla insanlara bulaşmaktadır. Bu yolla insanlara taşınan bakteri ölümcül bir hastalığa sebep olabilir.”

ALINACAK TEDBİRLER

Bakterinin durgun su barındıran soğutma kulelerinde, genel kullanıma açık ve merkezi klima sistemine sahip hacimlerde, evlerde bulunan münferit klima sistemlerinde, evlerdeki sıcak su sitemlerinde, durgun su havuzlarının-birikintilerinin olabileceği her türlü hacimlerde, evlerdeki ve işyerlerindeki dekoratif havuzlarda, içinde durgun su bulunan taşınabilir soğutucularda, duşlarda bulunması ve üremesi mümkün olan virüse karşı alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı.

“Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kalıcı su birikintilerinin olmaması için proje uygulamalarında ve cihazlarda gerekli tedbirler alınmalıdır. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri yapıldıktan sonra ve periyodik olarak uzman makina mühendisleri tarafından Test Ayar ve Dengeleme işlemleri esnasında Legionella bakterisinin oluşmasına imkân verecek su birikintilerinin olup olmaması açısından denetlenmelidir. Soğutma kulelerindeki suyun, çeşitli yöntemlerle dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Klimaların taze hava girişleri soğutma kulelerine yakın olmamalıdır.

Uzun müddet beklemiş sular; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılmamalıdır. Legionella bakterisinin üreyebileceği sistemler sık sık söz konusu bakteri için uzman kişilerce dezenfekte edilmelidir. Sıcak su depolama sistemlerinde sıcak su 50°C üzerinde tutulmalıdır. Enerji tasarrufu gibi sebeplerfle çeşitli toplumsal mekânlarda havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin çalıştırılmadığı görülmektedir. Bu sebeplerle özellikle AVM, otel, kongre merkezi ve benzeri yerler çok kısa aralıklarla İç Çevre Kalitesi ve Mikrobiyolojik Çevre açılarından denetime tabi tutulmalıdır. Evlerde bulunan split tip klimalar sezon başlarında mutlaka servisi tarafından temizlenip dezenfekte edilmelidir. Evlerde özellikle çatılarda bulunan su depoları uzun süre kullanılmayacaksa boşaltılmalıdır. Evlerdeki sıcak su hatlarındaki su (duş, sıcak su bataryası vb) bir miktar su akıtıldıktan sonra kullanılmalıdır.”

 

Yorum Yap