Kalp damar hastalıklarına dikkat

Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı şöyle devam etti.

Bilim ,Teknoloji ve sağlıktaki gelişmelere rağmen,damarların tıkanmasına sebep olan damar sertliği dediğimiz aterosklerozun  gelişiminin önlenmesi ve tamamen yok edilmesi günümüzde hala mümkün değildir.Fakat aterosklerozun gelişmesindeki risk faktörleri sayısız sayıdaki bilimsel çalışmalarla belirlenmiş ve erken teşhis ve tedavi olanakları oldukça ilerlemiştir.

Risk faktörleri çoğumuzunda bildiği gibi; genetik faktörler,yüksek kolesterol oranları,şeker hastalığı,sıgara içimi,obezite,stres,hareketsiz yaşam,kötü beslenme v.b sayılabilir.Genetik faktörler gibi elimizde olmayan sebeplerden ateroskleroza bağlı damar tıkanıklığına maruz kalabilisekte,yaşam tarzımıza dikkat ederek yukarıdaki risk faktörlerinin çoğunu azaltabiliriz.

 

Damar sertliği olarak bilinen “ateroskleroz”, atardamarların esnekliğini kaybedip kalınlaşması ile oluşan bir hastalıktır. Bu hastalıkta, kalbe kan götüren koroner damarların duvarlarında kolesterol, pıhtılaşma faktörleri ve hücreler birikmeye başlar. Böylece damar duvarı kalınlaşır, damar içi daralır ve kan geçişi azalır . İskemik kalp hastalığı dediğimiz bu tablo genellikle “anjina” adı verilen göğüs ağrısına neden olur .

Anjina her hastada olmamakla birlikte, genellikle bir kalp krizinin en önemli habercisidir. Bazen de hastalar hiç ağrı duymadan da kalp krizi geçirebilir. Bu duruma özellikle şeker hastalarında rastlanır. Damarları daralmış bir kalp uzun süre fonksiyonlarını devam ettiremez ve kasılmasında bozulmalar başlar,göğüs ağrısı ve/veya nefes darlığı şikayeti ile efor kapasitesi kısıtlanır ve daha kötüsü damarın tamamen tıkanması ile kalp krizi geçirerek hayati tehlikeye maruz kalır,yada ileride kalp yetmezliği gibi tedavisi daha zor problemlerle karşıkarşıya kalabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı , Koroner damar  darlığı anjiyografi ile teşhis edildikten sonra,darlığın nerelerde olduğu,kaç damarda olduğu,darlığın özellikleri,damar yapısı,hastanın özellikleri gibi birçok faktöre göre başlıca 3 yol izlenir:ilaç tedavisi,balon ve stent takılması yada koroner bypass ameliyatı.

Günümüzde özellikle ilaç kaplı stentlerin geliştirilmesi ile çoğu hastaya katater labaratuarında,ameliyat olmadan kısa sürede stent takılmakta ve hasta ertesi gün evine yollanmaktadır. Fakat,hala bu yöntemden sonra 6 ay içinde tekrar tıkanma veya daralma riski yaklaşık %20-30 civarlarında olup,ilaçlı stentlerde bu oran %8-15lere düşmüştür.

Anjiyografi sonrası bir kısım hastaya (sol ana koroneri olan,çok damar hastalığı olan,damar yapısı stente uygun olmayan,kapak hastalığı gibi ilave kalp hastalığı olan v.bsebeplerle)koroner by pass kararı verilmektedir.

By pass’ın türkçe karşılığını köprüleme olarak ifade edebiliriz.Damarın tıkalı olan kısmının ilerisine yeni bir damar ilave ederek,o bölgeye kan götürmek amaçlanır.Böylece hastanın hem göğüs ağrısı şikayeti hemde kalp krizi geçirme riski azaltılır.Bu bypass damar sayısı tıkalı damarın sayısına göre 1 ile 8 arasında  olabilir.Çoğunlukla 3-4 damar bypass yapılır ve 3-4 saat süren ameliyat süresi vardır.

 

Prof. Dr. Esat Akıncı Günümüzde teknoloji ve tecrübenin gelişimi ile birlikte ameliyat yöntem ve teknikleri gelişim göstermektedir.Robotik cerrahi ve otomatik anostomoz cihazları kullanımı hala çok küçük miktarlarda uygulanmakta ve gelişimi devam etmektedir.Minimal invaziv dediğimiz göğüs kafesindeki imam tahtasını(sternum) kesmeden 4-5cmlik kesilerle yapılan bypass ameliyatları da sınırlı sayıda yapılmaktadır(çok damar hastaları için uygun değildir).Çalışan kalpte,kalp-akciğer makinesine bağlanmadan yapılan bypass ameliyatları son 15 yılda yurdumuzdada dahil olmak üzere giderek artan oranlarda(%15-20) başarı ile yapılmaktadır.Bu yöntemin avantajı kalp-akciğer makinesinin zararlı etkilerinden korunmaktır.

Dezavantajı ise özellikle kalbin alt kısmındaki damarlara daha az konfor ile bypass yapmaktır.Klasik bypass ameliyatı dediğimiz kalp-akciğer makinesine bağlanılarak ve kalbi durdurarak yapılan ameliyatlar halen tüm dünyada en sık kullanılan yöntemdir.

Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı, Günümüzde bypass ameliyatlarında kullanılan greft(yedek damar) türleride değişim göstermektedir.son 15-20 yıldır bacaktan alınan ven greftlerinin yerine özellikle koldan alınan arter(radial arter) greftleri daha uzun açık kalım oranları nedeni ile tercih edilmektedir.Klasik olarak meme arteri dediğimiz internal mammarian arter(İMA) ençok kullanılan ve en iyi uzun açıklık oranlarına sahip(10 yılda % 95) grefttir.

Bypass ameliyatları günümüzde artık %1-3 gibi oldukça düşük ölüm riski ve ilaç tedavisi ve stentlere göre daha konforlu ve daha uzun yaşam süreleri ile başarı ile uygulanmaktadır.

Yorum Yap