GUCCI YENİ İKLİM STRATEJİSİNİ DUYURDU

GUCCI YENİ İKLİM STRATEJİSİNİ DUYURDU

Gucci tamamen karbon nötr olmak için rejeneratif tarımı destekliyor ve iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. Dünya Ekonomi Forumunun sanal edisyonuna katılan Gucci CEO’su ve başkanı Marco Bizzarri, şirketin çevre dostu ‘Natural Climate Solutions Portfolio’ (Doğal İklim Çözümleri Portföyü) adlı insiyatifini açıkladı. Kritik ormanları ve iklimleri korumayı ve yenilemeyi hedefleyen Gucci, üretim zincirinde inovatif tarım süreçlerine yatırım yaptığını duyurdu.

“Stratejimizin evrimi, emisyonlarımızı azaltmaya ve Co2 emisyonunu azaltmaya öncelik vermeye devam edecek bir dizi iklim eylemini içeriyor ve bu da tüm tedarik zincirimizde karbon nötrlüğü korumamıza izin veriyor. Aynı zamanda önemli bir dayanağı olarak rejenatif tarıma yatırım yapıyoruz,” diyen Bizzarri, “Bilimin öncülüğü ile Gucci’nin yeni Doğal İklim Çözümleri Portföyü, önemli ekosistemleri korurken ve iklim değişimine pozitif yönde destek verirken aynı zamanda gelecek yıllar için kalıcı biyolojik çeşitlilik ve iklim faydaları sağlıyor. Doğayı iklim kurbanı olmaktan aktör olmaya, nihayetinde gezegenimizin geleceğini belirleyecek iklimi değiştirmeye dönüştürecek uygulama ve sistemleri yaygınlaştırarak doğa ve iklim çözümünün bir parçası olmak istiyoruz,” diye ekledi.

Gucci, 2018’den beri tüm üretim zincirine ve operasyonlarında karbon nötr. Yeni iklim stratejisi ile emisyonu azaltmayı ve aynı zamanda üretim zincirini daha da çok geliştirmeyi hedefleyen Gucci, 2018 ve 2019 arasında sera gazı emisyonlarını %18 oranda azaltmıştı. 1 milyon hektarın üzerinde ormanı koruma altına alan Gucci, birçok çevre organizasyonu ile ortak çalışmalar yürüterek tarıma ve etik üretime destek oluyor.

Yorum Yap