Duygu aktarımı

Kendinize itiraf edemediğiniz kelimeleriniz mi var? Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için kendinizi istediğiniz gibi ifade etmekten mi çekiniyorsunuz? İnsan ilişkilerinde duyguları ifade etmek çok önemlidir. Duygu ifadesi sayesinde duygularımızla dışa vuran davranışlarımızı ayarlayabilir, sevmediğimiz kişilerle uzlaşma içerisinde çalışıp, gereksiz anlaşmazlıklardan kaçınarak, öfkemizi eyleme vurmak yerine, söze dökebiliriz. Duygularını açığa çıkaramayan insan birçok psikolojik sorunun tehdidi altındadır Duygularınızı olması gerektiği gibi ifade ettiğinizde, gerçek kişiliğinizi dış dünya ile paylaşırsınız. Duygularınızı bastırırsanız ilişkilerinizde samimiyetsizliğe yol açar. Örneğin spor salonunda arkadaşınız sizi kıracak bir harekette bulundu ve siz ona kırıldınız. Bu kırgınlığı söylemek yerine, hiçbir sorun yokmuş gibi spora devam ederseniz duygularınızı yadsır, samimiyetten uzak bir tavır takınmış olursunuz. Arkadaşınız kırıldığınızı bilmediği için her şeyin yolunda olduğunu sanıyor ve bu duygular böyle devam ettikçe sonunda arkadaşınıza patlıyorsunuz. Arkadaşınız hiçbir şey olmadığını sandığı için bu tavrınızı anlamsız buluyor. Tıpkı örnekteki gibi sizde duygularınızı zamanında ifade etmezseniz sonuçları çok büyüyebilir. Duyguları uzun süre bastırmak, ilerleyen zamanda çarpıtılmış ve sapmış biçimde yeniden ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Yorum Yap