Çocuklarda ki Motivasyon Nasıl Arttırılabilir?

Çocuklarınızda en sık görülen sorunlar arasında motivasyon eksikliğinin olması diyebiliriz. Peki Çocuklarda ki Motivasyon Nasıl Arttırılabilir?

Çocuklarda ki Motivasyon Nasıl Arttırılabilir?

Çocuklarda ki Motivasyon Nasıl Arttırılabilir?

Daha bu yaşlarda biraz güç bir durumla karşılaştıkları zaman hemen pes etme yoluna başvuruyorlar. Bu durum ileriki yaşlar da ne yazık bir sorun olarak karşımıza çıkmaya neden oluyor. Hem öğrenmeyi hem de davranışları doğrudan etkilediğinden dolayı motivasyonu kontrol altında tutmak güç bir hale gelebiliyor. Motivasyonu yüksek olan çocuklarda belirli bir amaca doğru giderek harekete geçmesine neden olur. Bu dönem zarfında motivasyon yüksek olursa başarı şansının arttırılmasına zemin hazırlamış olursunuz. Düzenli, verimli, bir şekilde çalışmasına neden olur.

Motivasyonu hem içsel hem de dışsal olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Dışsal motivasyona örnek vermemiz gerektiğinde ise daha çok ödüllendirme sistemini kullanmak olacaktır. Bu ödüllendirme, çocuğunuzun istek ve arzusunu daha fazla tetiklemeye de yol açmaya başlayacaktır. Çocuğunuz eğer ki olumlu bir davranış sergilerse de Aferin gibi olumlu cümleler kullanmalısınız. Yapılmaması gereken davranışlar arasında ise çocuklarınız olumsuz bir şey yaptığı zaman ya da bazı konularda yetersiz olduğu zaman hemen ona bunu hissettirmenizdir. Bu durum çocuklarınızda ne yazık ki olumsuz olarak görülebilecek vakalardan birisi olduğundan dolayı ebeveynlerinde mutlaka kaçınması gerekiyor. Çocuklarda ki motivasyon nasıl arttırılabilir şeklinde düşünen kişilerin sayısı bir hayli fazla diyebiliriz. Motivasyonun arttırılması aslına bakılırsa çokta zor bir durum değildir.

Öğrenme sırasında sadece zihinsel açıdan değil duygusal açıdan da birtakım desteklerinizin olması gerekir. Çünkü yalnızca zihinsel bir süreç olmadığı gibi aynı zamanda da duygusal sürece de bağlı olur. Çocuklarınızın hem kendilerini kontrol edebilmesi hem de duyguyu kazanmaları son derece önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Bu yüzden dolayı gerek ev ortamında olsun gerekse de okulda görev bilincinin açığa çıkarmayı amaçlamanız gerekir. Çocuklarda motivasyon arttırma başarısının yegane temeli de görev sorumluluğuna alıştırmak olduğu söylenebilir. Çocuklarınızın sorumlulukları artmaya başladık sıra doğal olarak motivasyonun da artışı söz konusu olacaktır. Bu yüzden henüz çocuk yaşta bazı sorumluklar yüklenilmelidir. Bu sayede sorumluluk bilinciye bunu tüm yaşamına yaymaya başlamış olacaktır.

1 Yorum

  • Bazen çocuklarımıza yanlış tepkiler veriyoruz. Doğru şeyler yaptıklarında ödül veriyoruz ama ödülleri yanlış seçiyoruz. Tablet veya oyun konsolları ödül degil bence.

Yorum Yap