Bireysel terapi nedir? Bireysel terapinin hedefleri nelerdir?

Bireysel terapi danışanın terapistiyle yaşadığı sorunlar üzerine birebir çalışmasıdır. Bireysel terapi kişi için olumsuz olan duygu, düşünce ve davranış değişikliğini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan terapist ve danışan arasında güvenli ilişki ile oluşan teröpatik süreçtir. Bireysel terapi bireyin günlük yaşamında karşısına çıkan problemlerle başa çıkabilmek için, yaşadığı olaylara farklı bakış açıları ile bakabilmek ve zorlandığı durumlarda çözüm üretmek için kullanılır. Bireysel terapi kişiye kendini tanıma ve geliştirme, problemlerin temeline inebilme, başa çıkma mekanizmalarını kuvvetlendirme, psikolojik dayanıklılığını artırma gibi konularda destek olmayı hedefler.

Bireysel görüşmelerde ilk görüşme genellikle anamnez süreci denilen, terapist ve danışan arasında güvenli bir ilişkinin kurulması ve terapistin danışanı tanımaya çalışması ile geçer.

Bireysel Terapinin Hedefleri

Bireysel terapinin hedeflerini danışan ve terapist belirler. Danışanın terapi hedefi süreç içerisinde değişebilir. Terapi hedeflerinden bazıları şunlar olabilir;

Duygu, düşünce ve davranış değişikliği sağlamak

Duygusal güçlükleri yenmek

Sosyal hayatı, eş, aile ve diğer insanlarla olan ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek

Psikolojik rahatsızlıklar üzerinde çalışmak

Üstesinden gelemediği sorunlara karşı psikolojik dayanıklılığını artırmak

Kişinin kendine olan güvenini artırmak

Performans kaygısı

Yaşanan kaygı ve korkuları anlamak ve yenmek

Öfke problemi

Uykusuzluk sorunu

Bireysel terapi, tanı almış (depresyon, panik bozukluk, obsesif kompülsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu, kişilik bozukluğu, özgül fobi, sosyal fobi vs.) ruhsal rahatsızlıkların sağaltımında kullanıldığı gibi, sosyal problemler, stres ve öfke ile başa çıkma, gelecek kaygısı, kariyer planlama, varoluşsal krizler gibi kişisel gelişim alanlarında da kullanılabilir. Yaşanılan sorun hangi alanda olursa olsun; işlevselliğinizi kaybetmenize neden oluyorsa yaşam kalitenizi olumsuz etkiliyorsa hiç vakit kaybetmeden terapi desteği alabilirsiniz.

Unutmayın psikolojik desteği hasta insanlar değil, hasta insanların hasta ettikleri alır.

Yorum Yap