Bir Damla Deniz Suyunda Neler Var?

David Littschwager tarafından çekilen bu fotoğrafta, tipik bir deniz suyunun tek bir damlasının 25 kat büyütülmüş hali görülmektedir. Hayat dolu olan bu fotoğrafta; yengeç larvaları, diatomlar (Diatomlar genellikle suda yaşayan, tek hücreli, fotosentez yapabilen ama karada da yaşayabilen alglerdir), balık yumurtaları, kopepod zooplanktonları (Yunanca bir terim olan Copepoda “Dalsı ayaklı”anlamındadır. Diğer planktonik Crustacea gruplarına oranla daha fazla sayıdadır. 15,000 türü saptanmıştır fakat bunun 10,000 den fazlası denizlerde yayılış gösterirler. Bazı fitoplanktonları yiyerek beslenirler Kopepotlar küçük krustaselerdir. Ağızlarına gelen su akıntısını devamlı olarak filtre edilmesiyle beslenirler. Su; ağız ekstremiteleri ve antenler üzerindeki sert tüylü setaları ile bir elek şeklinde akar. Fitoplankton veya diğer canlılar setalar içindeki engellere takılmak suretiyle yakalanırlar.), kılıçeneli solucanlar ve deniz solucanları dikkat çekmektedir.

Yorum Yap