Aile ve çift terapisi nedir ? Aile ve çift terapisinde terapistin rolü nedir?

Aile ve çift terapisi; aile ve çiftlerin ikili ilişkilerinde sorun, sıkıntı yaşayan, kavga ve çatışma halinde olan çiftlerin ilişkilerinin geliştirildiği, düzenlendiği bir psikoterapi yöntemidir.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları bağlar, ruh halleri, duygusal tatminleri, duygu durumları, psikolojik dayanıklılıkları açısından ciddi derecede önemlidir. Özellikle kişinin partneri, eşi, ebeveyni, çocukları ile kurduğu yakın ilişkilerdeki sorunlar kişinin duygu durumunu hayatının neredeyse tamamını ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, problemli ve güç olan, içinden çıkamadıkları döngülerinden kurtulmak için bütün sistemde gelişecek bir değişime gereksinim duyarlar. Terapist ise; aile üyeleri ve çiftler arasında birbirlerine destek olabilecekleri, yeni ve yapıcı yollar oluşturmalarına yardım eder.

Aile ve çift terapisinde amaç; aile bireylerinin/çiftlerin, iletişimlerini, sınırlarını, rollerini, döngülerini, etkileşimlerini inceleyerek ilişkinin bütünlüğünü sağlamak, bireylere empatik anlayış kazandırmak, psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirmek, problem çözme becerileri kazandırmaktır. Aynı zamanda ailenin/çiftlerin kendileri ve birbirleri hakkında daha yoğun ve derin bir anlayış ve uzlaşı kazanmalarını sağlamak, çiftlerin ailelerinde ve ilişkilerinde amaçladıkları değişimlere yardımcı olmaktır.

Aile ve çift terapisini bireysel ve grup terapilerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi; aile üyelerini ve çifti bir bütün olarak ele alması ve önceliği bireylere değil; bireylerin yaşadığı ilişkiye vermesidir.

Aile ve Çift Terapisinde Terapistin Rolü Nedir?

Aile ve Çift Terapisinde terapistin görevi; her iki tarafı da dinleyip anlayarak duygu ve düşüncelerini doğru ve açık bir biçimde dile getirmelerine, yaşadıkları sorunlarının kaynağının farkında olabilmelerine yardımcı olmaktır

Terapist, çiftin ve ailenin farkındalığını artırmak, yeni bakış açıları geliştirmek, aile üyeleri ve çiftler arasında ayrım gözetmeksizin eşit tutmak, taraf tutmamak, yargılamamak ve eleştirmemek, tavsiye vererek yönlendirmemek, nasihat vermemek, tarafsız bir objektif bir çerçeve sağlayarak danışanlarını koşulsuz kabul etmek terapistin rolleri arasındadır.

Terapistin diğer bir görevi ise birbirine anlamayan çift ve aile üyelerinin birbirlerini anlamasını sağlamaktır. Bu sayede çiftler ve aile üyeleri birbirlerinin duygularına eşlik edebilirler.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilirler?

Aile ve çift ilişkilerinde sorun yaşayan herkes yararlanabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Çiftler arası anlaşmazlık ve çatışma

İletişim eksikliği ve öfke problemleri

Aile ilişkileri

Akraba problemleri

Boşanma

Aldatma ve sadakatsizlik

Duygusal istismar, ihmal, şiddet

Yas, kayıp, travmalar

Aile hayatında değişiklikler (taşınma, iş değişikliği vs.)

Güç savaşları

Ekonomik sorunlar

Ebeveynlik becerileri

Bağımlılık

Yorum Yap