4G’de yerli zorunluluğu getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, işletmecilere şebekelerinde belirli oranlarda yerli ürün belgesine sahip ürünleri (baz istasyonu veya ilgili diğer şebeke ekipmanları gibi) kullanma zorunluluğunun ilk defa 4G yetkilendirmesiyle getirileceğini bildirdi.

BTK yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 3G işletmecileri, şebekelerinde kullanacakları yazılım ve donanım ürünlerinin belirli bir kısmını, Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunan ve belirli sayıda mühendis istihdam eden tedarikçilerden sağlamakla yükümlü tutulduğunu anımsattı.

Türkiye’de ürün ve sistem geliştirmek amacıyla kurulan KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla 3G’de getirilen Ar-Ge yükümlülüklerinin, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı politikaları çerçevesinde yapılacak 4G yetkilendirmesinde de geliştirilerek devam ettirileceğini söyledi.

Bu kapsamda mobil işletmecilerin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin de gelişmesini destekleyecek bir kurgunun söz konusu olacağını belirten yetkililer, şunları kaydetti:

"İşletmecileri, şebekelerinde kullanacakları yazılım ve donanım ürünlerinin belirli bir kısmını, Türkiye’de belirli büyüklükte Ar-Ge merkezi bulunan ve belirli sayıda mühendis istihdam eden tedarikçilerden sağlamakla yükümlü tutmuştuk. 4G’de de benzer Ar-Ge yükümlülüklerini geliştirerek devam ettireceğiz. Bu kapsamda mobil işletmecilerin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin de gelişmesini destekleyeceğiz.

Yerli ürün kullanımına verilen önemin bir göstergesi olarak bu konuda bir düzenleme yapıldı. İşletmecilere, şebekelerinde belirli oranlarda yerli ürün belgesine sahip ürünleri (baz istasyonu veya ilgili diğer şebeke ekipmanları gibi) kullanma zorunluluğu ilk defa 4G yetkilendirmesiyle getirilecek."

– Ar-Ge eleman sayısı 750’ye çıkartıldı

3G’deki Ar-Ge mühendisi çalıştıran tedarikçiden ürün alma yükümlülüğünün 4G ile devam edeceğini dile getiren yetkililer, bu yükümlülüğe ilave olarak 4G yetkilendirmesinin ardından istidam edecekleri Ar-Ge eleman sayısının 500’den 750’ye çıkarılacağını bildirdi. Yetkililer, burada, Ar-Ge merkezlerinde mühendisi olmayan ancak Ar-Ge yapabilme kabiliyetine sahip fizik, matematik gibi bölümlerden mezun diğer lisans mezunlarının da istihdamına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Yetkililer, yeni düzenlemeyle işletmecilerin, her yıl şebekeye ilişkin yatırımlarının (baz istasyonu, anahtarlama, yönlendirici gibi şebekeye ilişkin donanım ve yazılım ürünleri), yetkilendirilmenin ardından birinci yıl içinde en az yüzde 3, ikinci yıl içinde en az yüzde 8, üçüncü ve devam eden yıllar içinde en az yüzde 15’ini 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yerli malı olduğu belirlenen ürünlerden sağlamakla yükümlü kılınacağını bildirdi.

– Kırsal alanlarda yaşayanlar da 4G ile tanışacak

4G yetkilendirmesinde kırsal alanları da gözeterek bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da yeni nesil teknolojilerin getirdiği imkanlardan daha kolay faydalanabileceği bir planlama yapıldığını ifade eden yetkililer, 4G ile tahsis edilecek frekans bantları, bant miktarları, tahsis edilecek bantların teknoloji tarafsız kullanımına izin verilmesi sayesinde kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki sayısal uçurumun hızla kapanacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Özellikle işletmecilerin ticari olarak uygun görmedikleri alanlara gitmesini teşvik edecek ve maliyetlerini azaltacak bir takım yeni düzenlemelerin de 4G ile hayata geçeceğini belirten yetkililer, kırsal alanlarda yaşayan insanların da kent merkezlerinde yaşayan vatandaşlar gibi 4G ile tanışacağını ifade etti.

Kırsal kesimde işletmecilerin altyapılarını "aktif paylaşım" yaparak kullanmalarının bir koşul olarak getirildiğini kaydeden yetkililer, bu sayede hem ülke olarak kaynak israfının önlenmesinin hem de işletmelerin gereksiz yatırım yapmalarının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

(AA)

Kaynak:TrtHaber

Yorum Yap